De Naald

19-12-2020 11:12

Mogelijk toch Stompwijk Summerland in 2020

H

et klinkt ongeloofwaardig nu juist de coronamaatregelen door het kabinet zo vlak voor de feestdagen worden aangescherpt, maar volgens Rick Den Hartog - hoofd PR-zaken van Stompwijk Summerland - komt er toch mogelijk nog een editie Summerland in 2020.

Het zou fantastisch zijn als het lukt

R. den Hartog

Ik hoor u denken ‘dit is toch onmogelijk het jaar is immers al bijna voorbij’, maar ik zal u het uitleggen, begint den Hartog het gesprek. Wij als organisatie van Stompwijk Summerland zijn zoals sommige mensen wel weten meer dan alleen een evenementenorganisatie an sich. Achter de schermen hebben wij bijvoorbeeld de afgelopen jaren een heel professioneel datateam opgezet welke het hele jaar door werkt met het monitoren van alle ontwikkelingen op de wereld. Dit in eerste instantie met als doel om met ons evenement zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen en trends die op dat moment hot zijn. Maar daarnaast gebruiken wij onze data ook om prognoses uit te werken voor de toekomst. Hiermee proberen wij extra succesvol te zijn als evenement ten opzichte van onze concurrenten.

Ons datateam onder leiding van ICT-goeroe Ian den Hartog heeft de afgelopen periode de handen ineengeslagen met een aantal grote onafhankelijke onderzoeksbureaus, vervolgt Rick zijn verhaal. Zij hebben landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen omtrent het jaar 2020. Hieruit is gebleken dat ruim 95% van het Nederlandse volk 2020 een jaar vindt om snel te vergeten. Een uitkomst waar wij als organisatie direct kansen in zien.

Zo gaan wij een petitie starten om het jaar 2020 over te doen en dit jaar met zijn allen te vergeten. Wij gaan een dezer dagen starten met het verzamelen van handtekeningen. Bij 40.000 handtekeningen staat ons onderwerp in ieder geval op de agenda staan van de tweede kamer.

‘’Het zou fantastisch zijn als het lukt’’

Het zou toch fantastisch zijn als het lukt, vervolgt Den Hartog. Zeker nu waarschijnlijk snel gestart wordt met het vaccineren zou er dan mogelijk toch nog een editie Summerland in 2020 kunnen plaatsvinden. Dit zou in dat geval betekenen dat wij geen gat zullen hebben in onze historie, iets wat autistisch gezien meer dan goed nieuws betekent. Wij gaan ons hier in ieder geval hard voor maken en zijn er van overtuigd dat dit plan genoeg draagvlak heeft om te slagen.

De eventuele negatieve gevolgen;

Vice-voorzitter Lee van Leeuwen haakt in op de eventuele negatieve gevolgen ten opzichte van de rest van de wereld. Volgens van Leeuwen zijn die er nauwelijks en zal het slechts een kwestie van wennen zijn dat Nederland op de kalender één jaar achter loopt op de rest van de wereld. In Engeland hebben we mensen toch ook nooit horen klagen dat zij één uur achter lopen op ons?

Mocht het plan slagen dan zal de volgende petitie zijn om de pensioensgrens één jaar naar voren te halen. Zo hoeft niemand de dupe te zijn van dit plan.