Huisregels

 • In geval van verlies of diefstal van tickets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Personen jonger dan 16 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten. Voor zondag is een uitzondering en wordt elke leeftijd toegelaten
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket
 • De toegang tot het terrein kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker:
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
 • Iedereen die het terrein wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de organisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein, om de openbare orde en veiligheid tijdens het festival te waarborgen
 • Bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren.
 • Je moet jezelf tijdens het festival te allen tijde kunnen legitimeren volgens de Nederlandse identificatieplicht. Dat kan met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
 • Het is niet toegestaan om eten en drinken in welke verpakking dan ook mee het festivalterrein op te nemen.
 • (Hand)Tassen worden bij de ingang gecontroleerd.
 • Er worden tijdens het evenement beeld- en/of geluidsopname gemaakt door (of in opdracht van) artiesten en de organisatie. Met het aankopen van je ticket ga je er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden door de organisatie, de artiesten en hun partners of sponsors. Kom je in die opnamen voor dan kun je geen aanspraak maken op enige vergoeding.
 • Summerland stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van andermans eigendommen.
 • Summerland verleent geen toegang aan mensen die in het bezit en/of onder invloed van drugs en alcohol zijn.
 • Gelieve geen overlast te veroorzaken in de buurt